Produksjon av sykler og hagemaskiner

Ved produksjon av sykler og hagemaskiner er det flere prosesser og teknikker som blir tatt i bruk, blant annet støping, fresing, sveising, pressing, plastbearbeiding og kantpressing før man står klar med et ferdig produkt.

Fresing

Fresing er en verkstedteknikk og en metode for å skjære i materialer av metall, som alt fra lettbearbeidet stål og aluminiumslegeringer til mer solide stålsorter. Fresing brukes også til bearbeiding av mer lettbearbeidete materialer som frigolitt, nylon og epoxy- og polyuretanblokker for framstilling av støpeformer og prototypedetaljer.

Støpeprosessen

Støping brukes for å få fram en ferdig detalj, og det finnes flere typer støpeteknikker man kan bruke for å komme fram til ønsket resultat, men press, sand- og presisjonsstøping er de vanligste formene for støping. Fordelen med støping er at man kan skape en geometri med minimal bearbeiding og uten materialtap, sammenlignet med for eksempel skjæring. En støpeprosess består som regel av flere steg, som utforming av selve støpen, smelting av materialet, avstøping, størkning og eventuell etterbehandling. I tillegg til å støpe metaller er det vanlig å benytte denne metoden med materialer som plast, betong, gips, voks og glass.

Pressing minner om det klassiske arbeidet i smia, der man bruker slegge for å forme de forskjellige delene. Presskraften som maskinens øvre del slår med, justeres etter materialtype, tykkelse og i forhold til hvor mye materiale som skal presses. Pressmaskinen slår den ønskede formen i platen med stor kraft, ofte med flere hundre slag per minutt.

Laserskjæring

Laserskjæring er en berøringsfri form for bearbeiding av plater. Dette er den mest avanserte formen for bearbeiding, og ingen andre metoder kan skjære så avansert. Man kan skjære i både tynne og tykke plater uten fare for at det skal gå brudd i platen. Laserskjæring gir et finere snitt og en mindre varmepåvirket sone i arbeidsmaterialet enn for eksempel gasskjæring.

Sveising

Når to flater skal sammenføyes, er sveising den vanligste metoden å bruke. Stål, aluminium og til og med plast kan sveises. Kort fortalt så kan man dele sveising opp i to hovedmetoder, trykksveising og smeltesveising.

Plastbearbeiding

Det finnes mange måter å bearbeide plast på, avhengig av hva man skal lage. Fresing eller smelting er vanlig, for deretter å støpe den til den formen man ønsker.

Kantpresse

Med en kantpresse kan man forme metall så presist at delen er klar for montering umiddelbart etter behandlingen i maskinen. Moderne kantpresser har veldig viktige funksjoner som gjør det lettere å jobbe med ulike typer metallproduksjon. De har stor kraft og er helautomatiske, samtidig som de er svært kompakte og tar lite plass i produksjonslokalet.