Hvis du er av den nysgjerrige typen, har du sikker lurt på hvordan ting du bruker i hverdagen, produseres? Ta for eksempel en elsykkel eller en gressklipper. Prosessene som brukes, går igjen for veldig mange produkter. Å produsere noe er en kreativ prosess, og det finnes mange hjelpemidler og store maskiner som letter arbeidet med å produsere tingene vi omgir oss med til daglig. Under kan du lese om de vanligste metodene for produksjon av elsykler, gressklippere og andre typer hagemaskiner.

Fresing

Fresing er teknikk for å skjære i metallmaterialer, som alt fra lettbearbeidet stål til mer solide stålsorter samt til bearbeiding av mer lettbearbeidete materialer som frigolitt, nylon og epoxy- og polyuretanblokker for framstilling av støpeformer og prototypedetaljer.

Støpeprosessen

Støping brukes for å få fram en ferdig detalj. Press, sand- og presisjonsstøping er de vanligste formene for støping. Fordelen er at man kan skape en geometri med minimal bearbeiding og uten materialtap, sammenlignet med for eksempel skjæring. En støpeprosess består som regel av flere steg, som utforming av selve støpen, smelting av materialet, avstøpning, størkning og eventuell etterbehandling. Metoden brukes både til å støpe metaller og med materialer som plast, betong, gips, voks og glass.

Pressing

Pressing minner om det klassiske arbeidet i smia, der man bruker slegge for å forme de forskjellige delene. Presskraften som maskinens øvre del slår med, justeres etter materialtype, tykkelse og i forhold til hvor mye materiale som skal presses. Pressmaskinen slår den ønskede formen i platen med stor kraft, ofte med flere hundre slag per minutt.

Laserskjæring

Laserskjæring er den mest avanserte formen for bearbeiding, og ingen andre metoder kan skjære så avansert. Man kan skjære i både tynne og tykke plater uten fare for at det skal gå brudd i platen. Laserskjæring gir et finere snitt og en mindre varmepåvirket sone i arbeidsmaterialet enn for eksempel gasskjæring.

Sveising

Når to flater skal sammenføyes, er sveising den vanligste metoden å bruke. Stål, aluminium og til og med plast kan sveises. Sveising deles opp i to hovedmetoder, trykksveising og smeltesveising.

Plastbearbeiding

Det finnes mange måter å bearbeide plast på, avhengig av hva man skal lage. Fresing eller smelting er vanlig, og deretter støpes plasten til den formen man ønsker.

Kantpresse

Med en kantpresse er det mulig å forme metall så presist at delen er klar for montering umiddelbart etter behandlingen i maskinen. Moderne kantpresser har veldig viktige funksjoner som gjør det lettere å jobbe med ulike typer metallproduksjon. De har stor kraft og er helautomatiske og er samtidig lite plasskrevende i produksjonslokalet.